Den første granat rammer Sønderborg Slot, affyret på fire kilometers afstand fra Gammelmark på Broager. Herefter falder granat efter granat over den åbne by. I den sydlige del af byen bryder flere huse i brand, særligt i kvarteret ved rådhuset. Beboerne flygter fra byen med de ejendele, de kan slæbe med sig. Henimod aften stilner beskydningen af, der er faldet omkring 90 granater. Bombardementet skal aflede den danske  opmærksomhed fra en tysk landgang på Als natten mellem den 2. og 3. april. Overgangen bliver dog aflyst på grund af storm, men i de følgende  uger fortsætter bombardementet af byen.

  • Afledningsmanøvren
    Afledningsmanøvren