Bjerggade fotograferet i begyndelsen af april 1864. På fotoet ses ud over en del civilpersoner også to danske officerer, der er ude og besigtige skaderne. Bjerggade, der den gang hed  Bag Mødding Gade, lå i det område, der blev hårdest ramt under bombardementet. Omtrent en tredjedel af gadens bygninger blev så ødelagte, at de efterfølgende blev erklæret totalskadede. Det var dog ikke kun de  prøjsiske granater, der gjorde et indhug i gadens bygningsmasse i 1864. Det danske militær havde allerede før bombardementet eksproprieret og nedrevet seks ejendomme i den nordlige ende af gaden.

  • Bjerggade
    Bjerggade