Brogade var en de gader blev hårdest ramt under bombardementet. Over halvdelen af alle gadens huse var enten gået til under bombardementet eller så svært beskadiget, at de måtte rives ned. Skaderne blev vurderet til alt 31.130 rigsdaler. Der blev ikke taget noget foto af selve Brogade efter bombardementet, men på et par billeder anes ruiner fra gaden i baggrunden.

  • Brogade
    Brogade