Bombardementet gik forholdsvis nådigt over Humletorvet. De fleste af torvets bygninger blev ganske vist ramt, men ingen så voldsomt, at de måtte genopbygges fra grunden og skadeserstatningerne var forholdsvis små. Mange af datidens bygninger står da også den dag i dag. Det gælder dog ikke Humletorvet 5, der stammer fra 1870erne. Ejendommen tilhørte dengang fotograf Stöchler, der modtog torvets højeste erstatning på 348 rigsdaler.

  • Humletorvet 5
    Humletorvet 5