Ejendommen var en del af det kompleks, der hørte til Ernst Günthers Palæ. Selve palæet lå som nærmeste nabo lige syd for ejendommen. Den oprindelige bygning må være blevet meget svært beskadiget, da der på fotografierne af den bombarderede by kun ses en tomt, hvor den stod. Skaderne takseredes til 2.570 Rigsdaler. På stedet opførtes hurtigt en ny bygning, som står endnu. I preussisk tid fungerede den som kommandantur og efter genforeningen i 1920 husede den politigården.

  • Perlegade 11
    Perlegade 11