I 1864 husede bygningen Reimuths Hotel, hvor blandt andet pressens repræsentanter holdt til. Huset lå under bombardementet de første uger af april uden for kanonernes rækkevidde, så de udenlandske såvel som de hjemlige journalister havde en sikker base her. Ved de senere beskydninger af byen fik den nogle mindre skader, der vurderedes til 70 rigsdaler. Selvom huset altså i begyndelsen af april ikke lå i farezonen, var en hotellets stuepige alligevel ikke helt tryg ved situationen. Til stor morskab for sekondløjtnant Laurits Lassen og hans kammerater (hør lydklippet).

  • Perlegade 58
    Perlegade 58