Sønderborgs gamle rådhus stammede fra slutningen af 1500-tallet, og var udstyret med et iøjnefaldende spir. Spiret skal efter sigende have været brugt som sigtepunkt af de tyske artillerister, og rådhuset var da også en af de første bygninger, der blev ramt. Ud på aftenen den 2. april brød det i brand, og udbrændte fuldstændigt i løbet af natten. Skaderne blev anslået til 12.000 rigsdaler, hvilket var bombardementets næsthøjeste skadessum. Rådhuset blev med genanvendelse af de gamle mure hurtigt genopbygget i sin gamle form, og indviedes i 1866. I begyndelsen af 1930erne blev det revet ned, og det nuværende rådhuset bygget.

  • Rådhustorvet 7
    Rådhustorvet 7