Gaden, der i 1864 hed Brændte Gade, lå  i udkanten af de prøjsiske kanoners rækkevidde under bombardementet de første uger af april. Ikke desto  mindre traf deres kugler og granater også her, og de fleste beboere fandt det klogest at forlade gaden. Selv den standhaftige sekondløjtnant Laurits Lassen anså det til sidst for bedst at fortrække til den nordlige del af byen.

  • Skt. Jørgensgade
    Skt. Jørgensgade