Borgmester Finsens hus lå i den aller sydligst del af Sønderborg, men slap forholdsvis nådigt gennem bombardementet. En granat gik ganske vist gennem hans kontor og hans børns ”kammer”, og efterlod huset med et knust hjørne og uden en eneste hel rude. Men huset brød ikke i brand og skadesvurderingen var da også med sine 260 rigsdaler blandt de lavere. Som dansk embedsmand kunne Finsen dog ikke vende tilbage til byen efter prøjsernes indmarch i byen i juni 1864, og for modtagelse af skadeserstatning, der udbetaltes i mark, kvitterede en stedfortræder. I sine breve til hustruen, der var taget til København, berettede han blandt andet løbende om deres hus tilstand.

Den 7. april.: Vores hus fik i går en granat ind gennem dagligstuen, spisestuen og køkkenet; der er ikke længere en hel rude i huset.

Fredag 8. april: …Granaten var ikke gået gennem dagligstuen, men gennem børnenes kammer ud i forstuen og mit kontor; den ituslog aldeles hjørneskabet med børnenes legetøj….

Lørdag 16. april: …Jeg bringer dig….en hilsen fra vort hus, som jeg i eftermiddag besøgte, og som ikke har lidt synderligt siden det fik den granat, hvoraf jeg sendte dig 2 stumper.. Huset har ikke senere været truffet af granater, men hjørnet er næsten ganske knust, og det sidste fag vinduer med karm og det hele samt et stykke mur af omtrent vindueskarmens halve bredde er helt stødt ud.

  • Slotsgade 21-23
    Slotsgade 21-23